Forum > หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์

"กระจกหกด้าน" ตอน "อาจริยาวาส" แนวทางหมู่บ้านพลัม หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์

(1/1)

มดเอ๊กซ:


https://www.youtube.com/v/nJrHURZDBqI

"กระจกหกด้าน" ตอน "อาจริยาวาส" ออกอากาศวันที่ 4 มิ.ย. 56 ศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาอาจริยวาสหรือมหายานในประเทศไทย บนหลักการของโพธิสัตว์ภูมิซึ่งผู้ใดก็บรรลุได้ภายใต้การบำเพ็ญบารมี 6 ประการ ทาน ศีล วิริยะ ขันติ สมาธิและปัญญา โดยขอหลุดพ้นเองเป็นคนสุดท้าย

https://www.youtube.com/v/Gjrq9I_mLy8

"กระจกหกด้าน" ตอน "พลังแห่งอาจริยวาท" ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 56 แม้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะได้รับแบบแผนมาจากนิกายเถรวาท แต่แนวทางของอาจาริยวาทหรือฝ่ายมหายานก็ได้แผ่ขยายเข้ามาด้วย เป็นความเชื่อหลักในแถบคาบสมุทรภาคใต้ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง ๑๖ รวมทั้งเผยแผ่เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ผ่านทางวัฒนธรรมจากเมืองพระนคร

จาก https://www.youtube.com/user/krajokhokdan/videos

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version