ผู้เขียน หัวข้อ: คัมภีร์ เปตวัตถุ เรื่องราว ผลของการกระทำความชั่ว (โหลดได้ ฟังดี)  (อ่าน 510 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6717
 • กิจกรรม:
  0.2%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1510
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.272 Chrome 50.0.2661.272
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
   

โหลดได้ ลิ้งนี้ http://www.chumpolpalapanyo.com/books/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8/petavatthu.pdf

       หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า เปตวัตถุเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเปรต   
 
       คัมภีร์เปตวัตถุนี้เป็นคัมภีร์ที่นับเนื่องจากคัมภีร์พระไตรปิฎก   

       ข้าพเจ้าเห็นว่าคัมภีร์เปตวัตถุนี้มีคุณประโยชน์มาก เพราะเป็นการบอกเล่าชี้แจงเรื่องราว ผลของการกระทำความชั่ว และผลของการกระทำความดี ทำให้ผู้อ่านมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เกิดความละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป ไม่ประมาทในชีวิต ข้าพเจ้าจึงได้นำคัมภีร์เปตวัตถุมาจัดพิมพ์เผยแพร่โดยพยายามรักษารูปแบบภาษาตามสำนวนแปล ที่ท่านนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้แปลไว้ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขัดเกลาสำนวนบ้าง เพื่อให้ท่านสาธุชน ผู้ไม่คุ้นเคยกับสำนวนภาษาบาลีได้อ่านง่ายขึ้น


เปตวัตถุ

๑. ปฐมวรรค
๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ      
๒. สูกรเปตวัตถุ      
๓. ปูตีมุขเปตวัตถุ      
๔. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ      
๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ      
๖. ปัญจปุตตขาทิกเปตวัตถุ      
๗. สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุ      
๘. โคณเปตวัตถุ      
๙. มหาเปสการเปตวัตถุ      
๑๐. ขลาตยเปตวัตถุ      
๑๑. นาคเปตวัตถุ      
๑๒. อุรคเปตวัตถุ      

๒. อุพพรีวรรค

๑. สังสารโมจกเปตวัตถุ      
๒. สารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ      
๓. มัตตาเปติวัตถุ   
๔. นันทาเปตวัตถุ   
๕. มัฏฐกุณฑลิเปตวัตถุ      
๖. กัณหเปตวัตถุ      
๗. ธนปาลเปตวัตถุ      
๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ      
๙. อังกุรเปตวัตถุ      
๑๐. อุตตรมาตุเปตวัตถุ      
๑๑. สุตตเปตวัตถุ      
๑๒. กรรณมุณฑเปตวัตถุ   
๑๓. อุพพรีเปตวัตถุ 

๓. จูฬวรรค

๑. อภิชชมานเปตวัตถุ      
๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ      
๓. รถการีเปตวัตถุ      
๔. ภุสเปตวัตถุ      
๕. กุมารเปตวัตถุ      
๖. เสรินีเปตวัตถุ      
๗. มิคลุททกเปตวัตถุ ที่ ๑ 
๘. มิคลุททกเปตวัตถุ ที่ ๒      
๙. กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ      
๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ   
   
๔. มหาวรรค
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ      
๒. เสริสสกเปตวัตถุ      
๓. นันทิกาเปตวัตถุ   
๔. เรวดีเปตวัตถุ      
๕. อุจฉุเปตวัตถุ      
๖. กุมารเปตวัตถุ      
๗. ราชปุตตเปตวัตถุ      
๘. คูถขาทิกเปตวัตถุ ที่ ๑   
๙. คูถขาทิกเปตวัตถุ ที่ ๒      
๑๐. คณเปตวัตถุ      
๑๑. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ   
๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ      
๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ      
๑๔. โภคสังหรเปตวัตถุ      
๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ      
๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ 

จาก http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/sutta18.php

<a href="https://www.youtube.com/v/BcwKx6T8lzc" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/BcwKx6T8lzc</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/lWYy37zkeQA" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/lWYy37zkeQA</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/DYB8CC7HNWA" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/DYB8CC7HNWA</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/kQ-2dhtQSyc" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/kQ-2dhtQSyc</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/ZzdU5Y1t-8A" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/ZzdU5Y1t-8A</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/3_c6YY272AE" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/3_c6YY272AE</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/R_mR0Fhnsb0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/R_mR0Fhnsb0</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/rPV_0ZvAN0Q" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/rPV_0ZvAN0Q</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/NK__d0lHjk8" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/NK__d0lHjk8</a>

เล่น เรียง แบบ อัตโนมัติ https://www.youtube.com/watch?v=BcwKx6T8lzc&list=PLcIjhH1wvR2kCf6WQK7QE9AsQjYZdEPqB&index=1

มีอีก มากมาย เลือก ฟังเอง เลย https://www.youtube.com/playlist?list=PLcIjhH1wvR2kCf6WQK7QE9AsQjYZdEPqB


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham