ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่น้อยหน้ามนุษย์! เมื่อเหล่าพญานาค แห่กันมาฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นทุกวันพระ  (อ่าน 601 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1514
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.272 Chrome 50.0.2661.272
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


ไม่น้อยหน้ามนุษย์! เมื่อเหล่าพญานาคริมฝั่งโขง แห่กันมาฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นทุกวันพระพญานาคชอบฟังธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้านั้น นอกจากจะใช้สอนเวไนยสัตว์ในโลกนี้แล้ว บรรดาเทพเทวา รุกขเทวดา รวมไปถึงพญานาค ซึ่งบุคคลธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ก็ชอบมาฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์ผู้แสวงหาความวิเวกไปตามป่าตามเขา เพื่อขจัดกิเลสและกล่อมเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดด้วย จากบันทึกจากคำบอกเล่าของพระอริยะสงฆ์หลายรูป ระบุว่าพญานาคได้มาขอฟังธรรมจากท่านอยู่เป็นนิตย์ อย่างเช่นบันทึกของท่านอาจารย์ พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ศิษย์ผู้ใกล้ชิดของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสานได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือประวัติท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ความตอนหนึ่งว่าในสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวแสวงวิเวกอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรในภาคเหนือและภาคอีสานตลอดจนข้ามฝั่งแม่น้ำโขง ขณะที่ท่านบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบายในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันและกลางคืน พระอาจารย์มั่นมีการติดต่อกับพวกกายทิพย์ เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม พญานาค ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ คนธรรม์ วิทยาธร และภูตผีปีศาจ ที่มาจากที่ต่างๆ อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับมนุษยชาติต่างๆ ในโลกนี้เพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเถระ เล่าว่า ขณะที่ท่านแสดงธรรมอบรมพระเณรตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผง นครพนม ได้มีพญานาคอยู่แถบลำแม่น้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศน์ของท่านแทบทุกคืน โดยเฉพาะวันพระพญานาคมาทุกคืน ถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเณร พญานาคก็มาตอนดึกขณะที่ท่านเข้าสมาธิภาวนา เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นธุดงค์ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งฝั่งไทย ทางทิศตะวันตกของนครหลวงพระบาง ภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่ชายฝั่งแม่น้ำโขง ที่ใต้เชิงเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมาก หัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมของท่านเสมอและมักมากันมากมายในบางครั้ง พวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาซักถามมากเหมือนพวกเทวดา พวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมักมีปัญหาข้อสงสัยทางธรรมะมากพอๆ กัน ส่วนความเลื่อมใสในธรรมะนั้น พวกพญานาคและเทวดามีความเลื่อมใสพอๆ กัน พวกพญานาคจะพากันมาเยี่ยมท่านราว 4-5 ทุ่ม ส่วนในสถานที่อื่นๆพวกพญานาคมาดึกกว่านี้ก็มี ขนาดนี้ก็มีพวกพญานาคจะมีความเลื่อมใสท่านมาก พวกเขาจะจัดให้บริวารมารักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ท่านทั้งกลางวันและกลางคืน โดยผลัดเปลี่ยนวาระกันมิได้ขาด พวกพญานาคเวลาเข้ามาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่น จะไม่กล้าผ่านทางจงกรม ต้องเดินอ้อมไปทางหัวจงกรมทุกครั้งที่มาและไป

จาก http://panyayan.tnews.co.th/contents/206177/


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham