ผู้เขียน หัวข้อ: " 10 ปี เส้นทาง ภิกษุณี สู่สังคมไทย " ณ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (อ่าน 392 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6713
 • กิจกรรม:
  1.2%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1507
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.272 Chrome 50.0.2661.272
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


" 10 ปี เส้นทาง ภิกษุณี สู่สังคมไทย "

กับพระภิกษุณี ธัมมนันทา
(อดีต รศ.ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
ภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกในประเทศไทย


พบคำตอบในทุกประเด็นคำถาม (สด)
จากตัวแทนสื่อ สาธารณะชน นักวิชาการ
องค์กรทางศาสนา พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

อาทิ____

- ประวัติศาสตร์ที่มาเหตุกำเนิดภิกษุณี หนึ่งในพุทธบริษัท 4 ตามพุทธานุญาตแห่งองค์พระสัมมา
   สัมพุทธเจ้า และเรื่องราวของ ภิกษุณี ในสมัยพุทธกาล
- ข้อขัดแย้งแห่งคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและพระไตรปิฎก
- ขั้นตอนและเงื่อนไข ในการบรรพชาสิกขมานา และอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ตามเงื่อนไขพระธรรมวินัย
- การสืบสายภิกษุณีสงฆ์ จากศรีลังกาสู่ไทย สามระลอกของการประดิษฐานภิกษุณีในประเทศไทย
- ที่มาของพรบ. สงฆ์ในการห้ามภิกษุบวชสตรี และแนวทางในการแก้ปัญหา
- คำอธิบายเกี่ยวกับพุทธพยากรณ์ที่ว่าพระศาสนาจะอายุสั้นลงเนื่องด้วยการบวชสตรีเป็นภิกษุณี
- รับฟังคำตอบในหลายประเด็นคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ภิกษุณีสงฆ์ในสังคมปัจจุบันทั้งอคติ มายาคติ
  และข้อเท็จจริง ที่ว่า


  " การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์เป็นเหตุให้พุทธศาสนาในสังคมไทยแตกแยกหรือไม่"

ในวันเสาร์ที่ 23 พย. 56 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ.ห้องประชุม 101 (ห้องกิตติคุณ - ดวงเืดือน พิศาลบุตร)
หอประชุมใหญ่ อาคาร 3 คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดยมูลนิธิพุทธสาวิกา และ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส)<a href="https://www.youtube.com/v/Tf_o66zwN6g" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Tf_o66zwN6g</a>

มี 3 ตอน

<a href="https://www.youtube.com/v/pM6Ltkh1q2E" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/pM6Ltkh1q2E</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/nx_MXCn3wig" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/nx_MXCn3wig</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/1_xBto5Aang" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/1_xBto5Aang</a>

จาก https://www.youtube.com/playlist?list=PLlgTvpMaSa2UmJ0Gq7knNbXe8bPgmr7my


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham