ผู้เขียน หัวข้อ: พุทธวจนขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ฉบับย่อความ  (อ่าน 415 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 時々होशདང一རພຊຍ๛

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 987
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1114
 • แสงทองส่องฟ้าคือชีวิต
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 53.0.2785.116 Chrome 53.0.2785.116
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ถ่ายภาพโดย.....時々๛༢༠༡༦ कभी कभी 一

จุดมุ่งหมายของการศึกษา พุทธธรรม ของเราคืออะไร ก็คือเพื่อส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันในการศรัทธาและ บรรลุพุทธภาวะ ในชั่วชีวิตนี้ด้วยกันก็คือ เพื่อทำให้ความสามัคคีแห่งต่างกายใจเดียวแข็งแกร่งขึ้น ก็คือ เพื่อเอาชนะอุปสรรคและแสดงให้เห็นถึงความหมายของชัยชนะในพุทธธรรม ก็เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองบนพื้นฐานของหลักมนุษยนิยมของ พุทธธรรม

หัวข้อธรรม....ภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวว่า สติ มีประโยชน์ในที่ทั้งปวง สติญฺจ ขฺวาหํ ภิกฺขเว สพฺพตฺถิกํ วทามิ(อัคคิสูตร ๑๙/๑๕๗)

ภิกษุทั้งหลาย ! ปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์)ทีเสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิด ติรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งปาณาติบาต ของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่า วิบากทั้งปวง คือวิบากที่ เป็นไปเพื่อ มีอายุสั้น

ภิกษุทั้งหลาย ! อทินนาทานา (ลักทรัพย์)ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิด
ดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อ เปรตวิสัย วิบากแห่งอทินนาทาน ของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่า วิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ ความเสื่อมแห่งโภคะ

ภิกษุทั้งหลาย ! กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม)ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการก เป็นไปเพื่อกำเนิด ดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจาร ของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง ก็คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรู

ภิกษุทั้งหลาย ! มุสาวาท (คำเท็จ) ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อ กำเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปิดวิสัย วิบากแห่งมุสาวาท ของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ ถูกกล่าวตู่ ด้วยคำไม่จริง

ภิกษุ ทั้งหลาย ! ปิสุณวาท (คำยุยงให้แตกกัน) ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิด ดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งปีสุณวาท ของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ การแตกแยกจากมิตร

ภิกษุทั้งหลาย ! ผรุสวาท(คำหยาบ)ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ นรก เป็นไปเพื่อ กำเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อ เปรตวิสัย วิบากแห่งผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ การได้ฟังเสียง ที่ไม่น่าพอใจ

ภิกษุทั้งหลาย ! สัมผัปปลานะ(คำเพ้อเจ้อ)ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อ กำเนิดดิรัจฉานเป็นไปเพื่อ เปรตวิสัย วิบากแห่ง สำหรับปานะ ของผู้เป็นมนุษย์ ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อ วาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือ

ภิกษุทั้งหลาย ! การดื่มน้ำเมาคือ สุราและเมรัย ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ นรก เป็นไปเพื่อกำเนิด ดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่งการดื่มน้ำเมา คือสุราเมรัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้า


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2020, 05:10:14 PM โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ »


ชิเน กทริยํ ทาเนน

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham