ผู้เขียน หัวข้อ: การประชุมองค์กร พระสงฆ์เถรวาทในสหราชอาณาจักร (Theravada Buddhist Sangha in UK )  (อ่าน 472 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.272 Chrome 50.0.2661.272
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


วัน ที่ 10 สิงหาคม 2016  พระครูสุตพุทธิวิเทศ (สมชาย จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ร่วมเข้าประชุมองค์กรพระสงฆ์สายเถรวาทแห่งสหราชอาณาจักร (Meeting of the Theravada Buddhist Sangha in the UK) จากประเทศต่างๆ เช่น คณะสงฆ์ไทย คณะสงฆ์ศรีลังกา คณะสงฆ์พม่า และคณะสงฆ์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานประชุมประจำปี ณ วัดวัดพุทธวิหาร ออกซอฟร์อด โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม) วัดป่าสันติธรรม (สายหลวงพ่อชา สุภัทโท) เมือง Warwick เป็นประธานสงฆ์  วัดพุทธวิหารออกฟอร์ดซึ่งมีพระอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.คำหมาย ธัมมสามิ เป็นเจ้าอาวาส

ซึ่ง การประชุมในวันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ การทำงานร่วมกันมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนั้นได้มีการบรรยายเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อเยาวชน จากวัดต่าง ๆ ในการไปมีส่วนร่วมกับเยาวชนทั้งในครอบครัวและโรงเรียนในระดับต่าง ๆ ต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับบาทบาทของแต่ละวัดที่มีต่อสังคมของชาว พุทธและชาวอังกฤษมากยิ่งขึ้น
จาก http://www.watbuddharam.org.uk/ index.php/15-2012-07-02-00-31-57/461-พระครูสุตพุทธิวิเทศ-สมชาย-จิตฺตคุตฺโต-เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม-ร่วมเข้าประชุมองค์กรพระสงฆ์สายเถรวาทแห่งสหราชอาณาจักร-meeting-of-the-theravada-buddhist-sangha-in-the-uk-ณ-วัดพุทธวิหารออกฟอร์ด-วันที่-10-สิงหาคม-2016


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham