ผู้เขียน หัวข้อ: นรก สวรรค์ ท่านเลือกได้ ( รายการ แสงเทียน เสียงธรรม )  (อ่าน 488 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6717
 • กิจกรรม:
  0.2%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1510
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.272 Chrome 50.0.2661.272
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


“นรก สวรรค์ ท่านเลือกได้” หนังสือดีที่เยาวชนต้องอ่าน

  หนึ่งในหนังสือที่ระลึกที่พิมพ์แจกครั้งนี้ มีหนังสือ “นรก สวรรค์ ท่านเลือกได้” หนังสือเล่มใหญ่ที่มี 2 ขนาด พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอัดมันอย่างดี ความหนากว่า 340 หน้า ที่คุณไขแสง กิตติวัชระชัย เป็นผู้รวบรวมและร่วมกับคณะศิษย์จัดพิมพ์แจกร่วมในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กว่า 10,000 เล่ม
       
       เป็นหนังสือธรรมที่น่าสนใจยิ่ง ด้วยรูปเล่มขนาดใหญ่ เนื้อหาหลักเขียนถึงเรื่อง 31 ภพภูมิ ที่มนุษย์และสัตว์เวียนว่ายตายเกิด แยกเป็นทุคติภูมิ 4 ประเภท คือ นรก เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน สุคติภูมิ คือ มนุษย์ และเทวดาทั้ง 6 ชั้น รูปภูมิ คือ ภูมิของพรหมทั้ง 16 ชั้น และอรูปภูมิ คือ ภูมิของพรหมไม่มีรูป 4 ชั้น ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงภูมิที่เป็นแดนเกิดของสรรพสัตว์ และสุดท้ายที่ไม่มีการเกิดเลยคือ นิพพาน
       
       เนื้อหาในแต่ละภพภูมิ ผู้เขียนยกเอาพระบาลีในพระไตรปิฏกมาอ้างอิง พร้อมให้รายละเอียดอธิบายถึงสภาพแวดล้อม ผลกรรมที่นำไปเกิด พร้อมภาพประกอบ หลายเรื่อง ทั้งนำเอาเหตุการณ์จริงจากประสบการณ์ของคนที่ตายแล้วฟื้น ผู้ที่ระลึกชาติได้ และประสบการณ์ของพระภิกษุ ที่มีฌานสัมผัสนรก-สวรรค์ มารวบรวมไว้ ทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสกับเนื้อหา เกิดความกลัวในทุคติภูมิทั้ง 4 ไม่กล้าทำบาปในที่สุด
       
       น.ส.ไขแสง กิตติวัชระชัย ผู้รวบรวมและเขียนหนังสือ “นรก สวรรค์ ท่านเลือกได้” เปิดเผยว่า ใช้เวลาในการรวบรวมเนื้อหาจากพระไตรปิฏก หนังสือที่เกี่ยวข้องและรูปภาพกว่า 3 ปี จึงเป็นหนังสือเล่มนี้ จุดประสงค์ของการทำหนังสือ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้อ่าน เพราะเด็กสมัยนี้ถูกครอบงำด้วยวัตถุนิยม เทิดทูนบูชาเงินเหนือคุณธรรม จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดโรคเอดส์
       
       เมื่อเด็กอ่านหนังสือเล่มนี้ จะรู้ว่านรก-สวรรค์ มีอยู่จริง ได้รู้สัจธรรมของชีวิตเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม ใครทำกรรมใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้น ไม่กล้าท้าทายนรก เกิดความกลัวต่อการทำบาป ดำรงตนอยู่ในกรอบศีลธรรม มีความขยัน อดทน เมตตา เสียสละ กตัญญูต่อบิดา-มารดาผู้มีพระคุณ ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จาก http://astv.mobi/Ai6yr69

เพิ่มเติม http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ichbinoil&month=07-01-2010&group=59&gblog=2ตัวอย่าง บางตอน

<a href="https://www.youtube.com/v/2BV6u3q1hQ0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/2BV6u3q1hQ0</a>

มีอีก เลือกเอง เลย นะ สาธุ https://www.youtube.com/playlist?list=PLvLicLI60HAd8nZNL0GFuikuR1cZiGU1Y

แบบเล่นเอง อัตโนมัติ ไม่ต้อง เสียเวลา กด https://www.youtube.com/watch?v=2BV6u3q1hQ0&list=PLvLicLI60HAd8nZNL0GFuikuR1cZiGU1Y


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham