Forum > หลวงปู่มั่น

องค์หลวงปู่มั่น...เทศนาโปรดเทวดาประเทศเยอรมัน เสียงอนุโมทนาสะเทือนไปทั่วโลกธาตุ

(1/1)

มดเอ๊กซ:


องค์หลวงปู่มั่น...เทศนาโปรดเทวดาประเทศเยอรมัน เสียงอนุโมทนาสะเทือนไปทั่วโลกธาตุ

องค์หลวงปู่มั่น...เทศนาโปรดเทวดาประเทศเยอรมัน..และให้โอวาท..


ขอเล่าเรื่องราวแปลกๆ เกี่ยวกับท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตมหาเถระ บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรมพระป่ากรรมฐาน..ที่อบรมลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นพระอริยเจ้ามากที่สุดในบรรดาพระอาจารย์กรรมฐานทั้งหลาย
นั่นคือองค์หลวงปู่มั่น ฉายาภาษามคธ...ภูริทัตโต...หมายถึงพระผู้เป็นที่แจกจ่ายวิชาความรู้.......

บัดนี้ขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อเทวดาประเทศเยอรมัน..มาขอพบหลวงปู่เพื่อขอให้หลวงปู่เทศนาธรรมให้ฟัง..

โดยได้คัดมาจาก.."หนังสือประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ..โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1 "


เรื่องราวมีดังนี้.....

จัดเป็นเรื่องที่แปลกที่ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ลูกศิษย์ที่ไกล้ชิดหลวงปู่มั่น อีกองค์หนึ่งได้บันทึกไว้โยสรุปมีดังนี้

ช่วงนั้นหลวงปู่มั่น พักอยู่ที่บ้านอีก้อ ทางภาคเหนือ ได้มีเทวดาจากประเทศเยอรมัน มาขอฟังเทศนาจากหลวงปู่มั่น โดยแสดงความประสงค์ว่าอยากฟังเทศนา "ชัยชนะคาถา"

หลวงปู่ได้กำหนดจิตหาบทธรรมที่ตรงกับความต้องการของเทวดาธรรมก็ผุดขึ้นมาภายในว่า " อกฺโกเธน ชิเน โกธํ " ได้บอกความหมายและได้แสดงให้เล่าเทวดาฟังว่า

"ธรรมนี้แล เป็นยอดแห่งธรรมที่ผู้หวังความชนะจะพึงเจริญให้มากโลกที่มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันตลอดมาก็เพราะพระธรรมนี้ เป็นเครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลาย มีความโกรธเป็นต้น ให้เสื่อมสิ้นอำนาจในการทำลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทำให้โลกมีความเจริญและสงบสุขโดยทั่วกัน เทวดาควรมีธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานกัน โลกถ้าขาดชัยชนะนี้แล้วอย่างน้อยก็เกิดความไม่สงบสุขมากกว่านั้นก็สังหารทำลายกันให้ฉิบหายย่อยยับโยถ่ายเดียว..ฯลฯ"

พอจบพระธรรมเทศนา เทวดาก็อนุโมทนาสาธุ 3 ครั้ง เสียงการอนุโมทนาบุญสะเทือนไปทั่วโลกธาตุ

หลวงปู่มั่นได้ถามเทวดาว่า " ทำไมอยู่ถึงประเทศเยอรมันจึงทราบว่าท่านพักอยู่ที่นี่"

เทวดาได้ตอบหลวงปู่มั่นว่า "สำหรับองค์หลวงปู่มั่นแล้ว จะอยู่ที่ไหนเทวดาก็ทราบกันทั้งนั้น นอกจากนี้เทวดาในประเทศไทยก็ไปมาหาสู่เทวดาในประเทศเยอรมันอยู่เสมอๆ การไปมาของเทวดาเหาะลอยไปมาด้วยฤทธิ์ เหมือนกระแสจิตที่ส่งไปถึงที่หมายเพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้น..."

หลวงปู่มั่นบอกว่า " เทวดาประเทศเยอรมันได้มาขอฟังเทศน์ท่านเสมอ เช่นเดียวกับเทวดาที่สถิตอยู่ในที่ต่างๆ ในประเทศไทยก็ได้มาฟังเทศน์บ่อย ความเคารพของเทวดาทุกเหล่านี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือในขณะเวลาที่เข้ามาเยี่ยมท่านจะไม่เข้ามาในด้านที่มีพระอยู่ จะมายามดึกสงัด มาถึงแล้วก็พากันมาทำประทักษิณา 3 รอบ มีความสงบเสงี่ยมโดยทั่วกันเวลาจะจากไปก็พร้อมใจกันทำประทักษิณา 3 รอบก่อน แล้วค่อยๆ เดินถอยห่างออกไปพอพ้นเขตที่พักท่านแล้ว ต่างก็ค่อยๆ เหาะขึ้นลอยบนนภาอากาศดุจปุยสำลีฉะนั้น.....

ถ้าท่านใดอยากอ่านหาอ่านได้ที่ "ประวัติ ข้อวัตร และปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม 1 วัดป่าพระอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ "

ต้องการหนังสือไว้อ่านกรุณาติดต่อที่
วัดป่าพระอาจารย์มั่น
บ้านแม่กอย ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
พระอาจารย์วิชิต โสภโณ (เจ้าอาวาส)

หรือ
ผู้เรียบเรียงและจัดพิมพ์
รศ.ดร. ปฐม - รศ.ดร.ภัทรา นิคมานนท์
โทร..0-2379-7139,0 - 1557-6523

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version