ผู้เขียน หัวข้อ: ชาว'พุทธ ฮินดู มุสลิม'อินเดียใส่บาตรทำบุญกับพระมากขึ้น  (อ่าน 563 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.271 Chrome 50.0.2661.271
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ชาว'พุทธ ฮินดู มุสลิม'อินเดียใส่บาตรทำบุญกับพระมากขึ้น ส่งผลหมู่บ้านอยู่กันอย่างมีความสุข สันติสุข  รักใคร่ สามัคคีกันดี

           21ส.ค.2559 เฟซบุ๊ก"วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์" ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กที่เผยแผ่กิจกรรมต่างๆของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ที่จำพรรษาที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย อันเป็นสังเวชนียสถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่พระครูนรนาถเจติภิรักษ์ (สมพงศ์) เจ้าอาวาสวัดป่ากุสินาราบรมธาตุสถิต ผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ได้เผยแพร่การออกบิณฑบาตพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลจำวน 20 รูป โปรดชาวอินเดีย หมู่บ้านอนิรุทวา เมืองกุสินารา โดยมีชาวอินเดีย ที่เป็นชาวพุทธ ชาวฮินดู และมุสลิมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากโดยไม่แบ่งวรรณะ ศาสนา เมื่อวันพระขึ้น 8  ค่ำ เดือน 9 ที่ผ่านมา ทำให้หมู่บ้านนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุข สันติสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน โดยมีบ้าน วัด โรงเรียน เป็นจุดศูนย์ร่วม ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ระบุว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของคณะสงฆ์ไทย คณะพุทธบริษัทชาวไทย และชาวพุทธในประเทศอินเดีย พร้อมใจกันสร้างขึ้น ณ เมืองกุสินารา อันเป็นสังเวชนียสถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนสู่มาตุภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่มุ่งเน้นให้พระสงฆ์ที่จำพรรษา ได้สืบสาน เผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ แดนพุทธภูมิตามรอยพระอริยสงฆ์  ทั้งนี้เฟซบุ๊ก"วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์" ได้เผยแพร่กิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้เกี่ยวกับการบริการสังคมอย่างเช่น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้มีนายชาตา บุญสูง คหบดีจากจังหวัดพังงา ทำบุญอายุวัฒนมงคล 6 รอบ เป็นเจ้าภาพมอบครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม แป้งสาลี แก่นักเรียน และชาวบ้านรอโรงเรียนเมืองกุสินารา จำนวน 150  ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  นอกจากนี้ยังได้เจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (สถานที่ปลดทุกข์เห็นสุขทันตา) จำนวน 2  ห้อง 40,000  รูปปี แก่โรงเรียนในเมืองกุสินารา ตามนโยบายของราชกาลอินเดียที่มุ่งเน้นให้สถานที่ สถานศึกษา สถานที่ราชกาล บ้านเรือนมีห้องน้ำใช้ ประกอบกับวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์เห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความลำบากในเรื่องของทุนทรัพย์ในการสร้างห้องน้ำเพื่อให้ครู นักเรียน ได้ใช้ห้องน้ำตามมาตรฐานถูกสุขภาวะที่ดี มีความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จากบทบาทของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาลดังกล่าวทำให้ เฟซบุ๊ก"วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์" ได้รายงานว่า  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นวันที่คนอินเดียทั้งชาติร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุข ในวันประกาศอิสระภาพ จากการที่ประเทศนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และสามารถต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพได้เพราะพลังแห่งความรักชาติและความสามัคคี ปึกแผ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติบรรพบุรุษนักสู้ของเขาต้องสละชีวีตเพื่อชาติไปเป็นจำนวนมาก    วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ พระสงฆ์ไทยได้รับเกียรติเป็นพิเศษเป็นประจำทุกปี ได้นิมนต์ไปเป็นประธานในพิธีชักธงชาติอินเดียและกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อร่วมฉลองเอกราชของประเทศอินเดีย เพราะเป็นความสำเร็จในการไปปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย จนเกิดการยอมรับของประชาชนในระดับท้องถิ่น ต้องยอมรับว่า เลือดความรักชาติที่ถูกปลูกฝังให้กับยุวภารตชนนั้นเข้มยิ่งนัก อินเดียถ้าไม่ยอมรับใครแล้วยากยิ่งที่จะได้รับเกียรติให้ไปจับธงชาติอันเป็นสัญญลักษณ์แห่งเอกราชอันยิ่งใหญ่ของเขา ในปีนี้ทางวัดได้มีสถาบันการศึกษาต่างๆ มานิมนต์พระธรรมทูตไทยไปร่วมงานวันชาติถึง 28 แห่ง รวมนักเรียนเกือบหนึ่งหมื่นคน พระสงฆ์ไทยทุกรูปทั้งหมดที่ไปจำพรรษา จึงได้ออกปฏิบัติหน้าที่กัน บางคนก็ต้องไปถึงสี่ถึงห้าแห่งเพื่อสนองศรัทธาของประชาชนชาวอินเดียทั้งที่โรงเรียนนั้นอยู่ในชนบลเดินทางเข้าไปถึงโรงเรียนลำบากก็ตาม นับเป็นการปฏิบัติหน้าที่สานสัมพันธ์ทั้งสองประเทศได้อย่างน่าอนุโมทนายินดียิ่ง

           นายเยาวหราล เนห์รู นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดีย ได้กล่าวปราศรัยในวันประกาศอิสรภาพของอินเดีย (India's Independence Day) ณ บริเวณเชิงเนินป้อมแดง Red Fort ในกรุงเดลี ในวันที่ 15  สิงหาคม ปี 1947  (พ.ศ.2490) ว่า "ในขณะที่เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืน ในยามที่โลกหลับใหล อินเดียจะตื่นขึ้นมามีชีวิตและเสรีภาพ เมื่อโอกาสสำคัญซึ่งยากเป็นไปได้ในประวัติศาสตร์นี้ได้มาถึง เมื่อนั้นพวกเราจะก้าวออกจากโลกเก่าเข้าสู่โลกใหม่ ...อินเดียจะได้ค้นพบตัวตนของตนเองอีกครั้ง

จาก http://www.komchadluek.net/news/amulets/239030

fb วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ :  https://www.facebook.com/367420510005972/photos/pcb.1061062680641748/1061044410643575/?type=3&theater

" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham