ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือมนุษย์ พุทธทาสภิกขุ ฉบับ เสียงอ่านหนังสือ ทั้งเล่ม จุใจ  (อ่าน 433 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.271 Chrome 50.0.2661.271
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


คู่มือมนุษย์(พุทธทาสภิกขุ)(เสียงอ่าน-โจโฉ)

-คำอนุโมทนา(เกี่ยวกับคู่มือมนุษย์)/พุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ (๒ ม.ค. ๒๕๐๑)
-เรื่องทำไมข้าพเจ้าจึงต้องพยายามเป็นมนุษย์ให้ได้?

หัวข้อ คนไม่มีศาสนา คนเราเกิดมาทำไม? "คู่มือมนุษย์" ของท่านพุทธทาสภิกขุ คุณค่าของศาสนาหรือธรรมะ มนุษย์คือใคร? ท่านพุทธทาสชุบชีวิตข้าพเจ้า เพราะท่านทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก
ความเป็นสัตว์เดรัจฉาน พ้นจากการทำลายชีวิตตนเอง ตลอดจนพ้นทุกข์
จากทุกสิ่ง ที่ข้าพเจ้าและทุกชีวิตไม่พึงปรารถนา ท่านทำให้ข้าพเจ้าได้พบ
แนวทางชีวิตที่ถูกต้อง กล่าวคือมุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์
ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าจึงบูชาท่านอย่างสูงสุดและจริงใจ บัดนี้ ข้าพเจ้าภาคภูมิใจอย่างเหลือเกิน ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
สมตามความหมายของคำ ๆ นี้ และได้พบพระพุทธศาสนา ตรงกันข้าม
หากข้าพเจ้าไม่ได้พบพระพุทธศาสนา หรือแนวทางชีวิตดังกล่าวแล้ว
ข้าพเจ้าก็เสียชาติเกิด วิโรจน์ ศิริอัฐ ประธานมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ

-คำชี้แจงขององค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาเกี่ยวกับคู่มือมนุษย์

ปุ่น จงประเสริฐ(องค์การฟื้นฟูพุทธศาสนา)

๐๑. คู่มือมนุษย์ เรื่อง ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
๐๒. คู่มือมนุษย์ เรื่อง พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
๐๓. คู่มือมนุษย์ เรื่อง ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง(ไตรลักษณ์)
๐๔. คู่มือมนุษย์ เรื่อง อำนาจของความยึดติด(อุปาทาน)
๐๕. คู่มือมนุษย์ เรื่อง ขั้นของการปฏิบัติศาสนา(ไตรสิกขา)
๐๖. คู่มือมนุษย์ เรื่อง คนเราติดอะไร(เบญจขันธ์)
๐๗. คู่มือมนุษย์ เรื่อง การทำให้รู้แจ้ง ตามวิธีธรรมชาติ
๐๘. คู่มือมนุษย์ เรื่อง การทำให้รู้แจ้ง ตามหลักวิชา
๐๙. คู่มือมนุษย์ เรื่อง ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก

สรุปความ

<a href="https://www.youtube.com/v/j63B1vrQEJ4" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/j63B1vrQEJ4</a>

ของท่าน พุทธทาส อีกมากมาย https://www.youtube.com/channel/UCPdiNszGWfycZalCa--QyoQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UC_dJSQDUQ16DJoFzPljLSnQ/videos


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham