ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือกามนิต-วาสิฏฐี ได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน  (อ่าน 410 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.271 Chrome 50.0.2661.271
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


<a href="https://www.youtube.com/v/PW7K0fLEICQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/PW7K0fLEICQ</a>

กามนิตวาสิฎฐี

หนังสือกามนิต-วาสิฏฐี ได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

กามนิต-วาสิฏฐี เป็นวรรณกรรมประเภทนวนิยายอิงพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมาก ประพันธ์ในปี ค.ศ. 1906 โดย คาร์ล อดอล์ฟ เจลลิรูป (Karl Adolph Gjelleru) พ.ศ. ๒๔๐๐ ถึง ๒๔๖๒  นักประพันธ์ชาวเดนมาร์ก ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี ค.ศ. 1917

ฉบับภาษาไทยแปลโดยผู้ใช้นามปากกาแฝดว่า  เสฐียรโกเศศกับนาคะประทีป ในปีพ.ศ. 2473 มีรูปประกอบโดยอาจารย์ช่วง มูลพินิจ โดยแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ (The Pilgrim Kamanita) ซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน (Der Pilger Kamanita) อีกทอดหนึ่ง

กามนิต-วาสิฏฐี นี้ ท่านผู้แปลทั้งสอง เป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้ทางภาษาไทยและอังกฤษเป็นเลิศ ลีลาการเขียนเรื่อง โดยนำความรู้ทางด้านภาษาหนังสือมาเรียบเรียงอย่างลงตัว ด้วยภาษาที่ไพเราะหมดจด ร้อยเรียงผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวละคร นอกจากเนื้อหาในด้านความรักแล้ว ยังสอดแทรกแนวคิดของลัทธิต่าง ๆ ไว้ รวมทั้งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างแยบคาย ทำให้ลืมไปเลยว่าหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนหลักธรรมด้วย อ่านแล้ว ทำให้ได้รู้หลักธรรมดี ๆ ที่ยังทันสมัย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัย จัดได้ว่าเป็นวรรณกรรมชั้นยอดจริง ๆ มีผู้กล่าวไว้ว่าภาษาหนังสือที่ใช้ในฉบับแปลนี้ไพเราะยิ่งกว่าตัวต้นฉบับ

ในเรื่องมีแนวคิดหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ ๖ แนวคิด คือ  ๑ ความเป็นอนิจจังของชีวิต   ๒ สังสารวัฏ   ๓ ความเชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว    ๔ ปฏิจจสมุปบาท   ๕ อริยสัจ ๖ นิพพาน   

เรื่องย่อกามนิตวาสิฎฐี

เรื่องราวดำเนินส่วนแรกเป็นภาคพื้นดิน กล่าวถึงกามนิตพ่อค้าหนุ่ม ในสมัยพุทธกาล มีความรู้ดีและชายหนุ่มรูปงาม เดินทางไปค้าขายต่างเมืองทำให้ได้พบกับ วาสิฏฐี นางเอกของเรื่อง ซึ่งเป็นหญิงที่งามทั้งหน้าตา และ สติปัญญา ทั้งสองรักกันมาก แต่ก็มีอุปสรรคทำให้ต้องพลัดพรากจากกันไป ก่อนที่ทั้งสองจะต้องแยกจากกัน วาสิฏฐี บอกกับ กามนิต ว่า หากเราต้องแยกจากกันในโลกนี้ ก็ขอให้ได้ไปพบกันในสวรรค์สุขาวดี กามนิตก็ต้องหาทางไปยัง สวรรค์สุขาวดี เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับหญิงคนรักได้ตลอดไป กามนิต หวังจะเข้าพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะขจัดความทุกข์ต่าง ๆ ที่ตนเผชิญมา และเชื่อว่าจะพบกับความสุขอันเป็นนิรันดร์ ระหว่างการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้น กามนิตเข้าพักที่บ้านของช่างปั้นหม้อคนหนึ่ง และในวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาพักอาศัยที่บ้านหลังนั้นด้วยพอดี กามนิตมีโอกาสเล่าเรื่องของตนเองและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่รู้เลยว่า พระที่สนทนาอยู่ด้วยนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

ส่วนหลังเป็นภาคสวรรค์ กล่าวถึงกามนิต ที่เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วไปเกิดเป็นเทวดา ในสุขาวดี พบกับวาสิฏฐี ทั้งสองเล่าเรื่องราวชีวิต ความรักในโลกมนุษย์ ประสบการณ์แห่งการไขว่คว้าหากัน จนได้มาพบเจอพุทธศาสนา ตลอดจนการเห็น การเกิดดับของสรรพสิ่งที่แม้แต่สวรรค์ พรหมก็หลีกหนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลง มีแต่บรมสุขแห่งพระนิพพาน คือทางออกแห่งการเดินทางอันยาวนานนี้ วาสิฏฐีเข้าถึงความจริงนี้ก่อน และในที่สุดกามนิตก็รู้ว่าพระที่ตนพบในบ้านช่างปั้นหม้อ ผู้ให้สัจธรรมแห่งความจริงไว้พิจารณา คือใคร การไม่ต้องเวียนว่ายอีกต่อไปเป็นเช่นไร

เพิ่มเติม

'กามนิต' วรรณกรรมอิงอาศัยหลักพุทธศาสนาและพระสูตรต่างๆ เป็นโครงเรื่อง http://www.sookjai.com/index.php?topic=113925.msg174335#msg174335

http://www.dhammajak.net/book-other/37.html

<a href="https://www.youtube.com/v/zjSAPRgGMiM" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/zjSAPRgGMiM</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/VliH0pHYgvY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/VliH0pHYgvY</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/0lyXCtnLJ54&amp;list" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/0lyXCtnLJ54&amp;list</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/2ZSLega0p4U" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/2ZSLega0p4U</a>


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham