Forum > หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

แผ่เมตตา ข้าม ทวีปช่วยแม่ - หลวงพ่อจรัญ

(1/1)

มดเอ๊กซ:หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี สนทนาธรรม
รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง : เรื่อง "แผ่เมตตาข้ามทวีปช่วยแม่ วีโก้ บรูน"
โดย คุณมณเธียร ธนานาถ วิทยากรรับเชิญ

https://www.youtube.com/v/mif05um99E8

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version