Forum > ดอกบัวบาน ใน ต่างแดน (ธรรมะ around the WORLD )

พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ) ประวัติ ลูกศิษย์องค์แรก ของ หลวงพ่อชา

(1/1)

มดเอ๊กซ:


https://www.youtube.com/v/GQmBfZoPHoM

https://www.youtube.com/v/65NiaHpn4C8

พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ) ท่านเป็นพระลูกศิษย์ชาวตะวันตกองค์แรกของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version