Forum > ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น

ดัชนีใจ

(1/1)

ฐิตา:


ภาพอาจารย์โดเก็น คิเก็น หรือ โดเง็น คิเง็น

ดัชนีใจ
ก่อนที่โดเง็นจะ " ซาโตริ " มีอยู่วันหนึ่ง ท่านอาจารย์เนียวโจได้แสดงธรรมให้แก่ตัวเขาว่า
 
" พระสมณโคดมพุทธเจ้า ได้ถ่ายทอดพุทธธรรมให้แก่
พระมหากัสปะพุทธเจ้า

และพระกัสปะพุทธเจ้าได้ถ่ายทอดพุทธธรรมให้แก่พระพุทธเจ้าองค์อื่นก่อนหน้านี้ คือ
พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกกุสันธพุทธเจ้า
 
พระเวสสภูพุทธเจ้า พระสิขีพุทธเจ้า และพระวิปัสสีพุทธเจ้า สืบทอดกันมาเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน " 
โดเง็นได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวแย้งอาจารย์ของเขาทันทีว่า
 
" แต่อาจารย์ครับ พระสมณโคดมเกิดภายหลัง พระกัสสปพุทธเจ้าปรินิพพาน
ไปตั้งนานแล้วมิใช่หรือครับ

และที่อาจารย์กล่าวว่าพระกัสสปพุทธเจ้าทรงถ่ายทอดพุทธธรรมให้แก่พระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ
ก็เป็นสิ่งที่ผิดตรรกะ ไม่สอดคล้องกับเหตุผลมิใช่หรือครับ "
 
พระอาจารย์เนียวโจ ตอบกลับทันทีว่า

" โดเง็น เหตุผลแบบเธอต่างหากที่เป็นเหตุผลของเดียรถีย์ ! สำหรับพวกเราแล้ว

การที่พระสมณโคดมถ่ายทอดพุทธธรรมให้แก่ พระกัสสปพุทธเจ้า
และพระกัสสปพุทธเจ้าถ่ายทอดพุทธธรรมให้แก่พระสมณโคดมด้วย
จึงเป็นการถ่ายทอดพุทธธรรมให้แก่พระสมณโคดมด้วย

จึงเป็นการถ่ายทอดพุทธธรรมของศาสดาทั้งหลาย ของเหล่าพุทธะทั้งหลายที่แท้จริง "
 
 
แต่โดเง็นพอถูก " ดัชนีใจ " จากอาจารย์ของเขา " จี้ใจ " ด้วยคำตอบดังข้างต้น

กลับทำให้ตัวเขา " ตาสว่าง " เกิดปัญญาจักษุแจ่มแจ้ง
ใน ความหมายที่แท้จริงของการถ่ายทอดพุทธธรรมในพุทธศาสนา
- วัชรเซน -

buddhayan.com
agalico.com
http://www.sookjai.com/index.php?topic=928.0

ดอกโศก:
อนุโมทนาค่ะ
 :13:

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่แป๋ม

สายลมที่หวังดี:
 :45:อนุโมทนาค่ะพี่แป๋ม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version