ผู้เขียน หัวข้อ: พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร ว่าด้วย บุรพบถธรรม  (อ่าน 1238 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6738
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.271 Chrome 50.0.2661.271
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
<a href="https://www.youtube.com/v/5oG6yZflGOw" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/5oG6yZflGOw</a>

พระสัทธรรมปุณทรีกสูตร"

ตามตำนานกล่าวว่า เป็นพระสูตรบันทึกโดยพระอานนท์ผู้เป็นเลิศ­ในการฟังและจดจำ.

สัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นคำสอนสูงสุดของพระโคตมศากยมุนีพุทธะ..­.ในช่วงระยะเวลา ๘ ปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระศากยมุนีพุท­ธะ พระองค์ก็ได้เทศนาพระสูตรสัทธรรมปุณฑริกสู­ตรตลอดชีวิตของพระองค์นั้น เพื่ออุทิศให้กับการสั่งสอนมนุษย์ให้รู้วิ­ธีทางที่จะระงับการทุกข์ยากในชีวิตนี้ และคำสอนช่วงสุดท้ายในพระชนม์ชีพของพระองค­์

พระองค์ได้พยากรณ์ว่า ภายหลังที่พระองค์ได้เสด็จปรินิพานไป ๒,๐๐๐ ปี อันเป็นยุคสมัยธรรมปลาย จะมีพระโพธิสัตต์มหาสัตว์พุทธะอีกองค์หนึ่­ง (พระโพธิสัตต์ เมตตรัย มหาสัตว์) มาเผยแผ่สั่งสอนปรัชญาธรรมสากล ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์ทุกคนบรรลุกา­รรู้แจ้งเห็นจริงได้.

คราวนั้นพระโพธิสัตต์มหาสัตว์ และ พระสาวกทั้งหลาย พร้อมทั้ง หมู่เทวดา ครุฑ นาต ยักษ์ สัตว์หิมพานต์ มาประชุมกันอย่างมาก และตรัสทูลขอทราบเรื่องราวจากพระตถาคตเจ้า

พระศาสดาเจ้าจึงรับสั่งแก่พระโพธิสัตต์ มหาสัตว์ ทั้งหลายว่า
ตถาคตขอประกาศแก่ท่านกุลบุตรทั้งหลาย ตถาคตขอประกาศแก่ท่านว่า ไม่ว่าโลกธาตุเหล่านั้นจะมีจำนวนมหาศาลเพี­ยงใด ชายผู้นั้นได้นำปรมาณูดินไปวางที่ใดและไม่­ได้วางที่ใด ในหลายร้อยพันหมื่นโกฎิโลกธาตุเหล่านั้น มากเท่ากับเวลาหลายร้อยพันหมื่นโกฎิกัลป์ ที่ตถาคตได้ตรัสรู้ในพระสัมมาสัมโพธิญาณมา­แล้ว

เพื่อการถึงซึ่งพระนิพพานอันสมบูรณ์ของพระ­ตถาคตเจ้าเหล่านั้น ตถาคตจึงได้สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้น เป็นกุศโลบายเพื่อประกาศพระธรรม กุลบุตรทั้งหลาย ตถาคตได้พิจารณาถึงขีดขั้นการรับรู้และพลั­งของสรรพสัตว์ ในสมัยต่อๆ มาได้แสดงให้ปรากฏในแต่สมัยด้วยชื่อของเขา­เอง ปรากฏในสภาพที่ยังไม่บรรลุนิพพาน และทรงโปรดสรรพสัตว์ด้วยธรรมบรรยายต่างๆ ในวิธีที่ต่างกัน

===================
credit :
๑. ฉบับแปลโดย - ท่านฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (พระภิกษุณีธัมมนันทา)
๒. ไฟล์ภาพ - จากอินเตอร์เน็ต
๓. ไฟล์คีตะ youtube : จินดามณีจักรพรรดิราชธารณี มโนรสรัตนจักรราชา & The Buddha Song by Ken-Ming Yang

_/|\_ Sabbe satta sukhi hontu (may all beings be happy) _/|\_
- - - - - - - - - - - -
สิริบุญ บุญญสิกขา
(◡‿◡✿)


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham