ผู้เขียน หัวข้อ: ธรรมเตือนสติของพระสมันตภัทรมหาโพธิสัตว์  (อ่าน 455 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows NT 6.3 Windows NT 6.3
 • Browser:
 • Chrome 31.0.1650.59 Chrome 31.0.1650.59
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


วันคืนล่วงไป...เราทำอะไรอยู่

普賢菩薩警眾偈
ธรรมเตือนสติของพระสมันตภัทรมหาโพธิสัตว์

是日已過, 命亦隨減,
วันเวลาได้ผ่านไปอีกวัน ชีวิตของเรานี้ ก็ลดน้อยลงไปด้วย

如少水魚, 斯有何樂?
เหมือนกับ ปลาในน้ำ ที่แห้งขอด แล้วยังจะอยู่อย่างเป็นสุข ได้อย่างไร?

大眾! 當勤精進, 如救頭然,
ดูก่อน เราท่านทั้งหลายเอ๋ย! จงเร่งพากเพียรโดยเร็วเถิด
ให้เหมือนกับว่า มีกองเพลิงที่ร้อนแรง กำลังลุกไหม้อยู่บนศีรษะ ของตน

但念無常, 慎勿放逸!
พึงระลึกไว้ว่า ทุกสิ่งนั้นไม่เที่ยงแท้เลย อย่าได้มีชีวิต อยู่ด้วยความประมาทเลย.

ว.ภัทร แปล
F/B Vitsawapat Maneepattamakate
26 ธันวาคม 2015 เวลา 20:23 น. · Ban Hom Kret (2) ·


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham