Forum > พรรณาอักษร

คติธรรมบทกลอน

(1/1)

時々होशདང一རພຊຍ๛:ถ่ายภาพโดย...... 時々๛༢༠༡༦ कभी कभी 一


ราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันใหม่เร็ว ๆ นี้


ภาพถ่ายบอกอะไรเราได้หลาย ๆ อย่างบางที POST แต่รูปก็บอกอะไรเราได้หลาย ๆ  อย่าง


ควรหันมอง ส่องกระจก ดูสักนิด
แล้วนั่งคิด ให้ลึก - ลึก รู้สึกไหม
อย่าโกหก ยกตนเอง เจ๋งกว่าใคร
ส่องสังขาร ผ่านข้างใน ให้เห็นจริง

จิตใจงาม ยามท่านส่อง ต้องตะลึง
จะรู้ซี้ง ซึ่งดวงหน้า เทวาสิง
จิตใจร้าย หมายแฝงชั่ว มั่วแอบอิง
จะพบจริง สิ่งส่องเห็น คือเดนคน

ส่ายตากรอก บอกตนเอง ผ่านเพลงกรรม
หวนทรงจำ ทำผิดพลาด อาจหลายหน
ชะโงกมอง ส่องดูเงา เอาเตือนตน
มัวหลงใจ ไม่หลุดพ้น จนใจเอง

ส่องแล้วสอน สะท้อนตน ให้พ้นผูก
ลองหว่านปลูก ลูกไม้ผล ดลใจเผง
ปลูกความดี มีความสุข ทุกบทเพลง
ปลูกความชั่ว มั่วบรรเลง เพลงผิดคีย์นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version