Forum > พรรณาอักษร

ไม่ท้อ - ไม่ถอย

(1/1)

時々होशདང一རພຊຍ๛:


ไม่ท้อ...ไม่ถอย
ให้จิตว่างปลดปล่อย สิ่งหวัง
ไม่่เสริมเติมต่อ กำลัง
เปลื้องสิ่งยึดรั้ง หัวใจ

สิ่งมีคือเห็น เพียงสงบ
ลืมตามาพบ สว่างใส
เส้นทางบริสุทธิ์ งามวิไล
สายธารแห่งใจ คือเพลงธรรม

อ่อนแรง แต่ไม่สยบ
หากประหวั่นพลันพบ ความช้ำ
ปลุกวิญญาตนด้วย พระคำ
รสล้ำดุจเสพทิพย์ธาร

โถมหาข้าเถิด ความทุกข์
ยกทัพมาบุก ประหาร
จะยืนหยัดต่อกร รอนราน
ไม่หวั่นแม้ปราณ ขาดรอน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version