ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้รู้จักอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้ว พึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธิเสีย  (อ่าน 1312 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows NT 6.3 Windows NT 6.3
 • Browser:
 • Chrome 31.0.1650.59 Chrome 31.0.1650.59
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
โย ทุกฺขมทฺทกฺขิ ยโตนิทานํ
กาเมสุ โส ชนฺตุ กถํ นเมยฺย
อุปธิํ วิทิตฺวาน สงฺโคติ โลเก
ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกฺเข.

ผู้ใดเห็นทุกข์ว่าเกิดเพราะกาม,
ผู้นั้นจะพึงน้อม (จิต) ไปในกามได้อย่างไร
ผู้รู้จักอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้ว
พึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธิเสีย.
(พุทฺธ) สํ.ส. ๑๕/๑๗๐.

ทุกข์ แปลว่า สิ่งที่ดำรงคงทนอยู่ได้ยาก คือทุกๆ สิ่งที่ไม่คงทน ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หมายถึงความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เช่น ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความเศร้าโศก ความคร่ำครวญ ความทุกข์กาย ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวัง ก็เป็นทุกข์ รวมความก็คือ ขันธ์ ๕ นั่นเองเป็นทุกข์

กาม ก็คือความใคร่ในอารมณ์ที่น่ารักใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ได้แก่ กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ หมายถึงกิเลสที่ทำสันดานให้เศร้าหมอง มีราคะ ความกำหนัดยินดี โลภะ ความโลภ อิจฉา ความอยากได้ เป็นต้น วัตถุกาม พัสดุอันน่ารักใคร่ ได้แก่ กามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็นส่วนอิฏฐารมณ์ที่สัตว์พอใจรักใคร่ ปรารถนากิเลสเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นในสันดานของบุคคลใด ก็เป็นเหตุยังจิตของบุคคลนั้นให้เกิดความดิ้นรน กระวนกระวาย ทะเยอทะยาน จนกลายเป็นความขุ่นมัวเศร้าหมองไปตามอำนาจของกิเลสนั้นๆ

อุปธิ ก็คือกิเลส หมายถึงสิ่งนุงนัง สภาวะที่กลั้วกิเลส สิ่งที่ระคนด้วยกิเลส ๑.ร่างกาย ๒.สภาวะอันเป็นที่ตั้งที่ทรงไว้แห่งทุกข์ ได้แก่ กามกิเลส เบญจขันธ์ และอภิสังขาร เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือ กรรมกับกิเลสนั่นเอง พระอริยบุคคลเท่านั้น ท่านละกรรมและกิเลสได้ในระดับต่างๆ จนถึงพระอรหันต์ ท่านละกรรมและกิเลสได้โดยสิ้นเชิงจนบรรลุพระนิพพาน เป็นความสงบจากอุปธิคือกิเลสอย่างแท้จริง

ผู้มีปัญญามาพิจารณาเห็นว่าทุกข์ คือ สิ่งที่ดำรงคงทนอยู่ได้ยากว่าเกิดขึ้นเพราะกาม คือความใคร่ในอารมณ์อันน่ารัก น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ได้อย่างแจ่มแจ้งแล้ว ไม่พึงน้อมจิตไปในกามได้เลย และผู้รู้จักอุปธิคือกิเลสว่าเป็นเครื่องข้องสภาวะที่กลั้วไปด้วยกิเลสในโลกแล้ว ผู้นั้นพึงศึกษาด้วยปัญญาอันเฉียบแหลม เพื่อกำจัดอุปธิเสียได้.

จาก : พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓
ฉบับมาตรฐาน (โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง)

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐
-http://www.watpitchvipassana.com/buddhist-proverb-338.html
..
..
อุปธิ ๔ : อุปธิ ๑๐
 http://www.tairomdham.net/index.php/topic,7566.0.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2015, 08:34:47 pm โดย ฐิตา, เหตุผล: + ข้อธรรม »



ออฟไลน์ 時々होशདང一རພຊຍ๛

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 1011
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1119
 • แสงทองส่องฟ้าคือชีวิต
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 40.0.2214.115 Chrome 40.0.2214.115
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ชิเน กทริยํ ทาเนน

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham