ผู้เขียน หัวข้อ: รวมบทสวดมนต์"เสียงที่ฟังแล้วเย็น"เลือกฟังเฉพาะบทได้  (อ่าน 1985 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows NT 6.3 Windows NT 6.3
 • Browser:
 • Chrome 31.0.1650.59 Chrome 31.0.1650.59
  • ดูรายละเอียด
  • Awards

https://youtu.be/Z9pQyJyrwzE<a href="http://youtu.be/8XUboDuxID4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/8XUboDuxID4</a>
ธรรมะสอนใจ บทสวดมนต์ ออนไลน์ Published on Mar 31, 2015
รวมบทสวดมนต์ "เสียงที่ฟังแล้วเย็น" 112 บท
เปิดฟังแล้วสวดตาม ได้อานิสงส์มาก [บทสวดมนต์ประจําวัน]
https://youtu.be/_3uCrqgA7bU
สวดมนต์ ทำวัตรแปล เสริมสร้างศรัทธาด้วยเสียงสวดที่มีความชัดเจนทำนองควรเเก่การศึกษา
สวดมนต์-ทำวัตรเเปล
001-คำบูชาพระรัตนตรัย 0:00:00 
002-คำกราบพระรัตนตรัย 0:03:10
003-ปุพพภาคนมการ 0:04:49   
004-พุทธาภิถุติง 0:06:28
005-ธัมมาภิถุติง 0:10:25   
006-สังฆาภิถุติง 0:12:01 
007-รตนัตตยัปณามคาถา 0:15:06
008-พุทธานุสติ 0:28:49 
009-พุทธาภิคีติ 0:30:53
010-พุทธาภิคีติ(ย่อ) 0:36:06

011-ธัมมานุสติ 0:38:15
012-ธัมมาภิคีติ 0:39:29
013-ธัมมาภิคีติ(ย่อ) 0:44:33
014-สังฆานุสติ 0:46:38
015-สังฆาภิคีติ 0:49:26
016-สังฆาภิคีติ(ย่อ) 0:54:23
017-กายคตาสติ 0:56:29
018-พิจารณาสังขาร 1:00:22

019-อภิณหปัจจเวกขะณะปาฐะ 1:04:28
020-ปฐมพุทธภาสิตคาถา 1:06:48
021-ธัมมคารวาทิคาถา 1:08:33
022-เขมาเขมสรณทีปิกคาถา 1:11:29
023-โอวาทปาฏิโมกขคาถา 1:14:18
024-อริยธนคาถา 1:16:51
025-ภัทเทกรัตตคาถา 1:18:40
026-ติลักขณาทิคาถา 1:20:57

027-ภารสุตตคาถา 1:24:31
028-ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ 1:25:54
029-มงคลสูตร 1:26:50
030-ปราภวสุตตปาฐะ 1:34:34
031-มิตตามิตตคาถา 1:41:40
032-คารวกคาถา 1:44:14
033-ธัมมุทเทสคาถา 1:45:44
034-มรณสติกัมมัฏฐาน 1:47:00

035-อารักขกัมมัฏฐาน 1:48:42
036-กรณียกิจ 1:52:21
037-เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ 1:54:41
038-อุปกิเลส ๑๖ 2:01:23
039-สุภาษิตคาถา 2:03:29
040-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2:10:03
041-อริยมรรคมีองค์แปด 2:32:03
042-อานาปานสติสูตร 2:49:19

043-ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ 3:04:16
044-ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ 3:09:51
045-อตีตปัจจเวกขณปาฐะ 3:16:51
046-สมณสัญญา 3:22:42
047-ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ 3:26:06
048-สามเณรสิกขา 3:33:51
049-สัจจกิริยะคาถา 3:40:37
050-สีลุทเทสะปาฐคาถา 3:42:44

051-ตายนคาถา 3:46:20
052-สมณสัญญาสามประการ 3:49:25
053-ธัมมปหังสนปาฐะ 3:53:30
054-กรวดน้ำ(ปุญญัสสิ) 4:02:57
055-แผ่เมตตา 4:06:18
056-กรวดน้ำ(อิมินา) 4:09:31
057-อนุโมทนารัมภะคาถา 4:14:18
058-โภชนาทานานุโมทนาคาถา 4:16:45

059-อัคคัปปสาทสุตตะคาถา 4:17:50
060-กาละทานะสุตตะคาถา 4:20:08
061-ติโรกุฑฑกัณฑปัจฉิมคาถา 4:22:22
062-มงคลจักรวาฬน้อย (แปล) 4:25:19
063-สัพพะโรคะ 4:29:44
064-ภะวะตุสัพ (แปล) 4:30:16
065-สวดชุมนุมเทวดา(สะรัชชังฯ) 4:31:16
066-สวดชุมนุมเทวดา(สมันตาฯ) 4:33:01

067-ปุพพะภาคะนะมะการะ 4:34:33
068-สะระณะคะมะนะปาฐะ 4:35:17
069-นะมะการะสิทธิคาถา 4:36:10
070-สัมพุทเธ 4:38:25
071-นะโมการะอัฏฐะกะ 4:40:22
072-มังคะละสุตตัง 4:41:24
073-ระตะนะสุตตัง 4:44:23
074-กะระณียะเมตตะสุตตัง 4:51:22

075-ขันธะปะริตตัง 4:54:10
076-โมระปะริตตัง 4:55:50
077-วัฏฏะกะปะริตตัง 4:57:26
078-ธะชัคคะสุตตัง(ย่อ) 4:58:29
079-อาฏานาฏิยะปะริตตัง(ย่อ) 4:59:27
080-อังคุลิมาละปะริตตัง 5:04:54
081-โพชฌังคะปะริตตัง 5:05:56
082-อะภะยะปะริตตัง 5:07:59

083-เทวตาอุยโยชะนะคาถา 5:08:57
084-อิติปิโส 5:10:00
085-พาหุงฯ 5:11:41
086-ชะยะปะริตตัง 5:15:15
087-พระคาถาชินบัญชร 5:17:30
088-ชัยมงคลคาถา(สวดชัย) 5:21:20
089-มงคลจักรวาฬน้อย 5:29:06
090-มงคลจักรวาฬใหญ่ 5:30:50

091-ภะวะตุสัพฯ 5:33:44
092-นักขัตตะยักข์ 5:34:30
093-ปัตติทานะคาถา 5:35:19
094-พระสังคิณี 5:37:47
095-พระวิภังค์ 5:39:02
096-พระธาตุกะถา 5:39:56
097-พระปุคคะละปัญญัตติ 5:40:30
098-พระกถาวัตถุ 5:41:36

099-พระยะมะกะ 5:42:28
100-พระมหาปัฏฐาน 5:43:02
101-ธัมมะสังคิณีมาติกา 5:44:05
102-วิปัสสะนาภูมิปาฐะ 5:48:29
103-บทขัดธรรมนิยามะสูตร 5:50:55
104-ธรรมนิยามะสุตตัง 5:52:01
105-ติลักขะณาทิคาถา 5:54:48
106-ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ 5:56:36

107-บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร 5:58:38
108-ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 6:00:04
109-บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร 6:14:52
110-อะนัตตะลักขะณะสูตร 6:16:19
111-บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตร 6:28:02
112-อาทิตตะปะริยายะสุตตัง 6:29:32

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
การแชร์ธรรมะ ชนะการแชร์ทั้งปวง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2019, 06:21:35 am โดย ฐิตา, เหตุผล: ลิ้งค์ยูทิวบ์ค่ะ »ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Chrome 63.0.3239.108 Chrome 63.0.3239.108
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re:Pali Chanting by VenVajiradhamma Thera
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2018, 09:49:47 am »
<a href="http://youtu.be/_wwAnE65Ous" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/_wwAnE65Ous</a>

https://youtu.be/_wwAnE65Ous
Daily Buddhist Theravada Pali Chanting by VenVajiradhamma Thera


Dhammalink Published on Mar 12, 2013
Daily Buddhist Theravada Pali Chanting by Venerable Vajiradhamma Thera

One of the best Pali Buddhist Chanting. It is very peaceful, tranquil, pleasant and harmony chanting.

This compilation consists of Recollection of Buddha (Buddhanusati or Itipiso), Recollection of Dhamma (Dhammanusati), Recollection of Sangaha (Sanghanusati), Mangala Sutta, Ratana Sutta, Karaniya Metta Sutta, Khandha Sutta, Bhaddekaratta Gatha, Metta Chant, Accaya Vivarana, Vandana, Pattanumodana, Devanumodana, Punnanumodana and Patthana.

This compilation is make possible by Venerable Samanera Dhammasiri getting the permission from Venerable Vajiradhamma Thera to compile and distribute, and co-edit and proofing. The background image is photo taken by Venerable Dhammasubho. First compilation completed in 2007 and further edit done in 2015. Thanks and Sadhu to all who have assisted and given me the opportunity to do this compilation especially my family. May the merits accrue from this compilation share with all. With Metta, Tissa Ng.

Website :www.dhammalink.com
Copyright © 2007-2015 dhammalink.com
All right reserved. Permission are granted to duplicate without modification for non commercial purpose.
[You MUST retain this notice for all the duplication, linking or sharing]

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham