Forum > หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

การเดินทาง

<< < (2/2)

ฐิตา:

สัจธรรมที่เป็นฝ่ายแก้  คือนิโรธกับมรรค
คือเครื่องมือแก้
 สมุทัยทุกชนิด  ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้

นิโรธ ย่อมทำหน้าที่ดับทุกข์ไปเป็นลำดับ ตามอำนาจของมรรค
คือศีล สมาธิ ปัญญา
ที่มีกำลัง   เมื่อมรรคมีกำลังพอกิเลสย่อมหาที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้

กลายเป็นความดับทุกข์ไปโดยสิ้นเชิง

ฐิตา:

มีนิโรธกับมรรคนี้เท่านั้น  เป็นผู้ทำหน้าที่รื้อถอนกิเลส
ความเชื่อสัจธรรมของพระพุทธเจ้า
ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมของจริง กับความเชื่อลมๆแบบไม่มีน้ำมีเนื้อ มีผลต่างกัน

จากหนังสือ..
"วินาทีบรรลุธรรม" เขียนโดย เธียรนันท์

 :19:  http://www.sookjai.com/index.php?topic=2524.0
ขอบพระคุณที่มาทั้งหมดมากมาย อนุโมทนาสาธุค่ะ

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :45:  ภาพสวยจังเลยครับ อนุโมทนาครับผม

magicmo:
 ขอบใจเด๋อคับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version