Forum > พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

เทศนา..ฮา..สุดขีดของพระพยอม

<< < (2/2)

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาครับพี่แทน ผมว่าเข้าถึงธรรมชาติของคนเราดีนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version