สุนทรียสนทนา - ไดอะล็อก (Dialogue)

หัวข้อ

<< < (11/11)

[1] พฤติกรรม คนในเว็ป ตามหลักสุนทรียสนทนา (...)

[2] สุนทรียสนทนา (Dialogue) กับ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ ... (Secret)

[3] Bohmian Dialogue สุนทรียสนทนา เพื่อการคิดร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version