สุนทรียสนทนา - ไดอะล็อก (Dialogue)

หัวข้อ

<< < (2/11) > >>

[1] ฟังธรรม ดร วรภัทร์ ภู่เจริญ สุนทรียสนทนา

[2] Deep listening การฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา โดย อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

[3] คุณภาพของการอยู่ร่วมกันสร้างได้ด้วย ‘สติสื่อสาร’

[4] Deep listening บทสัมภาษณ์ หลวงปู่ ติช นัท ฮันน์ ในรายการของ โอปรา วินฟรีย์

[5] RSU Society : การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อการเรียนรู้ด้านใน โดย อ.ช่อผกา ดำรงไทย

[6] Deep Listening มหัศจรรย์แห่งการฟังอย่างลึกซึ้ง โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

[7] น้ำครึ่งแก้ว : เรียนรู้สุนทรียสนทนาจาก วิศิษฐ์ วังวิญญู

[8] เจาะใจ - ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ : จากองค์กรนาซ่า สู่ ป่าช้าไทย

[9] Sense Zen ธนูโพชฌงค์ ยิงธนูดูจิต ฝึกปัญญาสามฐาน(คิด กาย ใจ) โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version