หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หัวข้อ

<< < (3/7) > >>

[1] การภาวนาตามแบบพุทธะ หลวงพ่อพุธ

[2] 31 - การนั่งสมาธิแบบลืมตา ทำให้เกิดปัญญาจริงหรือ (พุุธ ฐานิโย)

[3] 30 - สมาธิที่ใจสงบพอควร จะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้ง จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย

[4] 29-ถือแค่ศิลห้าบรรลุนิพพานได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

[5] 28-ตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับบุญกรรมหรือไม่ (พุธ ฐานิโย

[6] 27 - ทำอย่างไรจะรู้กรรมในอดีต (พุธ ฐานิโย

[7] 26 - พระพุทธเจ้ากินมังสวิรัตหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

[8] 25 - พระปฎิบัติสมาธิสู้คฤหัสถ์ไม่ได้เพราะอะไร (พุธ ฐานิโย

[9] 24 - รูปร่างของจิตเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version