สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ชีวประวัติ สมเด็จโต ตอนที่ ๑ - ๘

[2] คำสอนสมเด็จโต “เจ้าจงจำไว้ว่า การให้ความสุขแก่พ่อแม่อย่างแท้จริงก็คือ การให้ธรรม

[3] "ถ้าพระในบ้านยังอด...พระในวัดก็กลืนไม่ลง"!! ( คำพูดของ สมเด็จโต )

[4] สาธุ.."พระอรหันต์อยู่ในบ้าน" คำเทศน์สมเด็จโตฯ ที่ทำเอา ร.๔ น้ำพระเนตรไหล

[5] " คุณไสยแพ้ สามประโยคสั้นๆ " (เรื่องเล่าจาก สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี)

[6] อำนาจทิพย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) โดย ทองทิว สุวรรณทัต

[7] ย้อนรอยบารมี “สมเด็จโต” แม้พระมหากษัตริย์ยังเกรง

[8] สมเด็จโต ถูกขับไล่ออกจากพระราชอาณาจักร

[9] "สมเด็จโต" กับ"พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version