พรรณาอักษร

บอร์ดย่อย

[-] ระบาย พรรณาด้วย ฉันทลักษณ์ กาพย์กลอน (อิสระ)

[-] กวีนักเขียน

[-] บรรณาธิการ

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] กระโถน ส้วม อยากระบาย เขียน บ่นอะไร เชิญ เอาให้โล่ง โปร่งไปสิบทิศ

[2] มองภาพ มองไฮกุ ลองมา เขียนเล่น ๆ กัน

[3] รูมี ทางสู่กวีนิพนธ์ ความรัก และ การรู้แจ้ง

[4] พอบุญมากาไก่กลายเป็นหงส์ พอบุญลงหงส์เป็นกาน่าฉงน อำนาจและหลังเสือ ( ท่านจันทร์)

[5] งานสวรรค์ ของ กาบีร์ (Kabir) กวีชาวอินเดีย สมัยต้นศตวรรษที่ ๑๕

[6] "โมโนะโนะอาวาเระ" อารมณ์สะเทือนใจของคนญี่ปุ่น

[7] บทกลอนที่ได้มาจากงานวันวิสาขบูชา

[8] คติธรรมบทกลอน

[9] ไม่ท้อ - ไม่ถอย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version