บทสวตมนต์ (นานาชาติ)

หัวข้อ

<< < (6/6)

[1] Medicine Buddha Mantra ( ดนตรีภาวนา มนตรา พระไภสัชคุรุพุทธะ )

[2] RLG.พาหุงมหากา สวดโดยพระไทย

[3] เพลงสวดมนต์หลากหลายเวอร์ชั่น

[4] อภิตาภ สุขาวดี ธารณี-ภาษาธิเบต

[5] บทสวดสรรเสริญพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ชุด ปัว เยียก ปอ ลอ มิก ตอ ชิม เก็ง

[6] มหากรุณาธารสูตรทำนองธิเบต

[7] มหากรุณาธารณีสูตร (เด็กสวด )

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version