บทสวดมนต์ (ภาษาไทย)

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] เสียงสวดทำวัตรเช้า.เย็น.แปล-พระอาจารย์เอกราช เขมานนฺโท

[2] รวมบทสวดมนต์"เสียงที่ฟังแล้วเย็น"เลือกฟังเฉพาะบทได้

[3] ยอดธรรมยอดคาถา หลวงพ่อดาบส สุมโน

[4] บทสวด ธัมมะสังคิณีมาติกา พร้อมคำแปล

[5] ภัทเทกรัตตคาถา.mp4

[6] บทสวดสุญญตาพุทโธ..

[7] บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี

[8] เสียงสวดธรรมนิยาม

[9] บทสวดพุทธมนต์พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ (เเปล)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version