ดนตรีภาวนา ธรรมคีตา นานาชาติ

บอร์ดย่อย

[-] บทสวดมนต์ (ภาษาไทย)

[-] บทสวตมนต์ (นานาชาติ)

หัวข้อ

<< < (3/21) > >>

[1] พระแม่ปราวตี พระแม่ลักษมี พระสุรัตสวดี มนต์เพลงขอพร 3 พระแม่

[2] บทคาถา มนตรา ภาวนา พระแม่ตาราขาว หรือ พระโพธิสัตว์ตาราขาว 7 เนตร (แปะโต๋วบ้อ)

[3] นำโมตี้จ้างผู่สัก Ksitigarbha Bodhisattva Gentle Version พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

[4] MV Guidelines for Buddhist เส้นทางจิตพุทธะ พระแม่กวนอิม Guanyin Pusa is everywhe

[5] mv หัวใจพระพุทธเจ้า1000พระองค์ The Mantra of Buddhas

[6] ปณิธานพระแม่กวนอิม และ บทสวดมหากรุณาธารณีสูตร Guanyin Pusa Tai Pui Jew

[7] mv สุขาวดีมันตรา Sukhavadhi Mantra พระพุทธเจ้า และ พระโพธิสัตว์ 4 พระองค์

[8] mv พระมหาสถามปราปต์มหาโพธิสัตว์ Mahasthamaprapta Bodhisattva of Pure Land Chanti

[9] สงฆ์ใดสาวกศาสดา บทสวดสรรเสริญ พระสังฆคุณ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version