ไหว้พระหน้าคอม

หัวข้อ

(1/9) > >>

[1] กระแสมนตรยานในนิกายเถรวาท :เสถียร โพธินันทะ

[2] ตำนานพระบรมสารีริกธาตุ

[3] พุทธภาษิต-

[4] เริ่มวันใหม่ด้วยเมตตา สบายใจไปทั้งวัน สัพพปัตติทานคาถา อุทิศส่วนบุญกุศล

[5] คาถาชินบัญชร : สรพงษ์ ชาตรี (รายการ พุทธบริษัท)

[6] บทสวดมนต์ข้ามปี 2560 และ อานิสงส์ของการสวดแต่ละบท

[7] บททำวัตรเย็น ของพระพุทธศาสนา นิกายมหายานในต่างประเทศ (ออกเสียงจีนกลาง) ซับไทย

[8] เล่าเรื่อง มนตร์ของพราหมณ์ ชนิดและความหมาย : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (เชฟหมี)

[9] มาฟังเสียงสวด พระคาถาชินบัญชร ตามทำนองและเสียงของ ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version