จิตภาวนา-ปัญญาบารมี

บอร์ดย่อย

[-] มโนมยิทธิ

[-] แนวทางปฏิบัติธรรม

[-] สถานที่ปฏิบัติธรรม

หัวข้อ

(1/25) > >>

[1] ๔. ปริญเญยยสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้

[2] ตัณหา คือ “เชื้อแห่งการเกิด”

[3] ว่าด้วย “สุตมยญาณ” อันเป็นเครื่องรู้ชัดธรรมที่ได้สดับ...

[4] 09 นิวรณ์ ๕ ( ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา) +ลักขณสูตร

[5] สรีสังเวคและการสุตตกถาแปล

[6] ๑๐. สังคีติสูตร/๑๑. ทสุตตรสูตร :แสดง.. ความย่อ

[7] มหาจัตตารีสกสูตร :มิจฉาทิฐิกับสัมมาทิฐิที่เป็น.. สาสวะ-อนาสวะ

[8] จิตอธิษฐานการงาน

[9] เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version