ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น

หัวข้อ

(1/40) > >>

[1] นิทานปู่ลิง :โลกมีสอง....ธรรมมีหนึ่ง?

[2] ฮยากุโจและหมาป่า "เซ็น" วิถีแห่งการรู้แจ้ง

[3] สูตรเว่ยหลาง แปลโดย อาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ ( เชิญฟัง )

[4] “ใจต่อใจในการฝึกตน” (The core of Zen)

[5] สูตรของเว่ยหล่าง คัมภีร์ของศาสนาพุทธนิกายเซน

[6] คำสอนของ ฮวงโป

[7] คัมภีร์เต้า เต๋อ จิง (เต๋า เต็ก เก็ง) : เหลาจื่อ

[8] @ นิทานเซ็น @ รวมหลายเรื่องจากเวบไซต์ อกาลิโก

[9] นิทานเซ็น :จากมุมสงบ Kitty's Home

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version