พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ชีวประวัติ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

[2] พระพยอม กัลยาโณ เทศนา ณ วัดสังฆทาน (งานสวดพระอภิธรรม พระอาจารย์สนอง กตปุญโญ)

[3] ล้างแค้น... (พระพยอม กัลยาโณ)

[4] เทศนา..ฮาสุดขีด ของพระพยอม กัลยาโณสุขเท่าไหร่จึงพอ

[5] ได้บุญไม่ครบ เทศนา...ฮาสุดขีดของพระพยอม กัณยาโน

[6] เทศนา...ฮาสุดขีด ของพระพยอม กัลยาโณฝังลูกนิมิต**

[7] เทศนา...ฮา สุดขีด ของพระพยอม กัลยาโณ ปัญหาน่าคิด

[8] พระคุณแม่ โดย พระพยอม part 6

[9] พระคุณแม่ โดย พระพยอม part 5

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version