ใต้ร่มบารมี สดุดีราชัน

หัวข้อ

<< < (2/35) > >>

[1] ฟังธรรมตามกาล "สังฆราชากับมหาราชา" โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

[2] ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ใต้ร่ม พระบรมโพธิสมภาร พระมหากษัตริย์ไทย ( Lightning Talk)

[3] พระราชาในนิทาน บทเพลงจากเสถียรธรรมสถาน สืบสาน ความดีตามรอยพ่อ ( Lightning Talk)

[4] ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา มหายานอนัมนิกาย ใต้ร่ม พระบรมโพธิสมภาร ( Lightning Talk )

[5] เสวนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ งานสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์

[6] Land of Love ศาสตร์พระราชา "โรงเรียนพระดาบส (ช่อง ASTV NEW 1)

[7] รำลึกพระราชาผู้พัฒนาดิน จุดกำเนิด วันดินโลกฯ 5-12-59 (ข้าพระบาท Lightning Talk)

[8] ชีวิตใหม่ของอาข่าบนดอยผาหมี จากพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง ( Lightning Talk )

[9] Perspective : ช่างไก่ ก.เปรมศิลป์ | ช่างซ่อมฉลองพระบาทของพ่อหลวง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version