สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หัวข้อ

<< < (2/9) > >>

[1] เปิดประวัติ 3 สมเด็จ นาคหลวง ! ร.3 ร.5 และ ร.9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

[2] ความสุข อะไรคือความสุข (ป. อ. ปยุตฺโต กับ อุบาสิกา รัญจวน อินทรกำแหง)

[3] สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) แสดงธรรมขึ้นปีใหม่ ทำเป็นพร จะได้พรแห่งธรรม

[4] สนทนาธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

[5] รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก ( สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตฺโต)

[6] อิทธิปาฎิหาริย์เทวดา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

[7] ความสุขที่สมบูรณ์ ธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

[8] สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สัมโมทนียกถา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

[9] พิธีสถาปนา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version