สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หัวข้อ

<< < (3/9) > >>

[1] "ธรรมนิพนธ์" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

[2] สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์( ประยุทธ์ ปยุตโต) ผู้นำปัญญาทางธรรม

[3] จุดเปลี่ยน "มหาเถรสมาคม" เมื่อ พระประยุทธ ปยุตโต เป็นกรรมการ (ทีนิวส์ออนไลน์)

[4] ฉีกทุกกฏ..."ป.อ.ปยุตฺโต" ขึ้นชั้นสมเด็จ เข้าสู่เส้นทาง มส.( เผชิญหน้า SpringNew)

[5] ประยุทธ์ ปยุตฺโต สมเด็จสุพรรณฯ ๒ แผ่นดิน ปลายรัชกาลที่ ๙ ต้นรัชกาลที่ ๑๐

[6] ตำนานของแผ่นดิน!! "แอ๊ด คาราบาว" แต่งเพลงยกย่อง "ป.อ.ปยุตฺโต" ได้ขึ้นเป็น สมเด็จ

[7] พุทธรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์แนวพุทธ สิทธิมนุษยชน (พระธรรมปิฎก ปอ.ปยุตโต )

[8] การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย จริยธรรมของนักการเมือง (พระธรรมปิฎก ปอ.ปยุตโต )

[9] เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์(ป.อ. ปยุตฺโต)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version