หลวงพ่อชา สุภทฺโท

หัวข้อ

<< < (2/14) > >>

[1] “ใต้ร่มโพธิญาณ” – หนังสือประวัติ หลวงพ่อชา พระป่าผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก

[2] ไม่แน่ ธรรมะเบ็ดเตล็ด หลวงพ่อชา

[3] ดาวน์โหลด "อุปลมณี" หนังสือ ชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของหลวงปู่ชา (pdf+mp3)

[4] 7 เรื่องเล่าน่ารู้ ของ หลวงพ่อชา สุภทฺโท พระอริยสงฆ์ แห่ง เมืองดอกบัวงาม

[5] วิปัสสนาบนหน้าข่าว : วัตรปฏิบัติวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

[6] รายงานพิเศษ : อาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

[7] หลวงพ่อชา และ หลวงพ่อสุเมโธ เผยแผ่พุทธศาสนาที่อังกฤษ ปี 2520

[8] ปล่อยวาง ว่างสบาย โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท

[9] เสียงอ่าน ประวัติหลวงพ่อชา สุภัทโท (วัดหนองป่าพง)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version