หลวงพ่อชา สุภทฺโท

หัวข้อ

(1/14) > >>

[1] หลงโลกจึงทุกข์ :จากหนังสือ อริยธรรม :หลวงพ่อชา

[2] นิวรณ์ ศัตรู หรือ ครูผู้สอนใจ

[3] ชีวประวัติ หลวงพ่อชา สุภทฺโท

[4] อาจาริยบูชา หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง 12-17 มกราคม 2560

[5] ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา (ป.อ.ปยุตโต)

[6] หลวงปู่ชา สอนธรรมะ ด้วยภาษาแห่งธรรม โดย ท่าน ว.วชิรเมธี 2016

[7] เล่าเรื่อง หลวงพ่อชา ( พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ )

[8] "มีแค่บาตรกับจีวรก็พอแล้ว!!" ชีวิต ง่ายแต่งาม ของ หลวงพ่อชา ที่พระติดหรูจงดู

[9] ฟังธรรมะ หลวงพ่อชา ภาษาอีสาน ( 55 ตอน จุใจ )

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version