พระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ชีวประวัติ พระราชพรหมยาน

[2] ในหลวง ร.๙ ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ทรงประทับอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสิต (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

[3] "ในหลวง" ทรงถาม "หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ" เขาพูดกันว่า "ผมปรารถนาพุทธภูมิ"

[4] วิธีทรงอารมณ์สมาธีให้ได้เร็ว ๆ (พระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

[5] ้บารมี 30 ทัศน์ เทศนาธรรม โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

[6] อสุภกรรมฐาน 10 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

[7] การเจริญกรรมฐาน กสิณ ๑๐ - หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

[8] สมาธิ สมถะ วิปัสสนา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

[9] การเจริญกรรมฐาน ทางสู่พระนิพพาน - หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version