หลวงปู่เทส เทสรังสี

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นย่อมดับไป -หลวงปู่เทสก์

[2] อาการของจิต หลวงปู่ เทสส์

[3] " สติปัฏฐานภาวนา " :หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

[4] ศรัทธา ปัญญา สมาธิ ที่เกินหน้า...

[5] คุณค่าของกาลเวลา หลวงปู่เทสก์

[6] กระจกเงาสำหรับส่องหน้า :หลวงปู่เทสก์

[7] สีลัง ยาวะ ชรา :หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

[8] ความโง่ของคนโง่ :หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version