ดอกบัวบาน ใน ต่างแดน (ธรรมะ around the WORLD )

บอร์ดย่อย

[-] หลวงพ่อชา สุภทฺโท

[-] ท่านพุทธทาสภิกขุ

[-] พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

หัวข้อ

<< < (14/14)

[1] วันเปลี่ยนศาสนาเป็น พุทธมามกะ ของ ชาวอินเดีย

[2] การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน ทวีปแอฟริกา

[3] กุสินารา โมเดล กับ การพัฒนาวัดไทยในต่างประเทศ

[4] สุข ณ สถาน : สถานปฏิบัติธรรมวัดป่าถ้ำวัวสูญญตาราม จ.แม่ฮ่องสอน

[5] 100 เรื่องเมืองไทย : วัดป่าถ้ำวัว ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอดนิยมของชาวต่างชาติ

[6] ทุบโต๊ะข่าว : วัดไทยดังทั่วโลก! ฝรั่งงงทำไมต่างชาติแห่มาปฏิบัติธรรม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version