ดอกบัวบาน ใน ต่างแดน (ธรรมะ around the WORLD )

บอร์ดย่อย

[-] หลวงพ่อชา สุภทฺโท

[-] ท่านพุทธทาสภิกขุ

[-] พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

หัวข้อ

(1/14) > >>

[1] มาแล้ว ห้อง ดอกบัวบาน ใน ต่างแดน (ธรรมะ around the WORLD )

[2] การสำรวจโบราณคดีพุทธประวัติ ผ่านบันทึกของพระถังซัมจั๋งและหลวงปู่ฟาเหียน

[3] โกเอ็นก้า : วิปัสสนาจารย์ชื่อก้องโลก

[4] วัดอมราวดี : วิถีพระวัดป่าในโลกตะวันตก

[5] พื้นที่ชีวิต ตอน พุทธในรัสเซีย

[6] ศาสนาพุทธ กำลังเบ่งบานในรัสเซีย โดยเฉพาะในหมู่ปัญญาชน

[7] ลุงวินเซ็นท์ หัวหน้าเผ่าอินเดียแดง”หันมานับถือพระพุทธศาสนา

[8] ปีแอร์ ปรูโฐ ชาวฝรั่งเศส เลื่อมใสพระพุทธศาสนา ขออุปสมบท วัดพัทธสีมาวัดศรีจันทร์

[9] พระพุทธศาสนา กำลังเบ่งบาน ใน ลอนดอน ( พระสุเมธาจารย์ )

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version