ดอกบัวบาน ใน ต่างแดน (ธรรมะ around the WORLD )

บอร์ดย่อย

[-] หลวงพ่อชา สุภทฺโท

[-] ท่านพุทธทาสภิกขุ

[-] พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

หัวข้อ

(1/14) > >>

[1] มาแล้ว ห้อง ดอกบัวบาน ใน ต่างแดน (ธรรมะ around the WORLD )

[2] พื้นที่ชีวิต ตอน พุทธในรัสเซีย

[3] ศาสนาพุทธ กำลังเบ่งบานในรัสเซีย โดยเฉพาะในหมู่ปัญญาชน

[4] ลุงวินเซ็นท์ หัวหน้าเผ่าอินเดียแดง”หันมานับถือพระพุทธศาสนา

[5] ปีแอร์ ปรูโฐ ชาวฝรั่งเศส เลื่อมใสพระพุทธศาสนา ขออุปสมบท วัดพัทธสีมาวัดศรีจันทร์

[6] พระพุทธศาสนา กำลังเบ่งบาน ใน ลอนดอน ( พระสุเมธาจารย์ )

[7] ชื่นชม ชาวต่างประเทศกลุ่มนี้ รวมกลุ่มกันสวดยอดพระกัณฑ์ พระไตรปิฎก

[8] ใครจะเชื่อ! ครูสาวอังกฤษท่านนี้จบอ๊อกฟอร์ด ทิ้งบ้านเกิดมา ไทย เพราะ พุทธศาสนา

[9] ศาสดาโลก The Story Of God กับ Morgan Freeman

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version