โครตเกรียนล้างโลก - ลงชักโครกซะ !

หัวข้อ

<< < (7/7)

[1] Re: คนที่กำลังจะตาย ท่านจะแนะนำให้เขาตั้งจิตอย่างไร

[2] น้องต๊ะ สนทนากับพี่หนุ่ม

[3] บทแผ่เมตตา‏

[4] หัวเกรียนร้อง

[5] ชอบห้องนี้มั่กๆ เรยค๊า

[6] พระอวโลกิเตศวร : ธรรมกาย คือ อายตนะนิพพาน พระพุทธเจ้า : ธรรมกาย เป็น อัตตา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version